LHL Trondheim Øst. Møter, arrangementer, turer

Møter, turer og andre arrangementer

Fastlagte møte- og arrangementsdatoer for 2014.
Alle møtene holdes på Valentinlyst Helse- og Velferdssenter.

12. mars:     Årsmøte på Valentinlyst kl. 18.00
9. april:        På Valentinlyst kl. 18.00.
                     Tema:  Et enklere liv v/Sandra.
14. mai:        Møte på Valentinlyst kl. 18.00.
5. juni:       Omvisning med guide på Ringve Museum kl. 11.
11. juni:        Møte på Valentinlyst kl. 18.00.
10. sept.:     Møte på Valentinlyst kl. 18.00.
8. oktober:   Møte på Valentinlyst kl. 18.00.
12. nov.:       Møte på Valentinlyst kl. 18.00
20.-21.nov.: Lagets julemesse kl. 10-16.
27. nov.:       Julebord kl. 18.30.
10. des.:      Møte på Valentinlyst kl. 18.00.

Nedenfor kan du se hva vi har hatt som temaer på møtene våre siden årsmøtet i 2013 og frem til og med siste lagsmøte i februar 2014.

13.februar 2013

Åse og Karin kom og fortalte fra gammel og ny tid – en fengende skildring som høstet latter og hvor medlemmene fikk noe å tenke på.

 

10. april  2013

Kristin Nyland og Elise Spets fra Brundalen offentlige tannklinikk.

Rettigheter etter Lov om tannhelsetjeneste.

De opplyste om at fra 1.7.2013 vil det bli innført en stønad på kr. 800,- til tannhelseundersøkelse hos privat/offentlig tannlege for personer fra det året de fyller 75 år og annethvert år framover.

De fortalte også om reglene som gjelder for personer som mottar hjemmesykepleie. Det er gratis for brukere med kommunalt vedtak, og man må bl.a.motta hjemmesykepleie minimum èn gang.  Kristin Nyland oppfordret alle til å tenke gjennom hva som er viktig for den enkelte av oss når det gjelde tannhelse. Hun ga oss også noen råd på veien:

 

8. mai 2013

Tema for møtet var ”Vandring i gamle Trondhjem” ved Haldis Isaksen. Hun hadde et meget interessant opplegg, hvor hun viste lysbilder og fortalte fra gamle Trondhjem.

 

12. juni 2013

Foruten lederens informasjon om LHLs aktiviteter både sentralt og lokalt, orienterte Leif Laanke om seniordans og leste en artikkel fra bladet ”Gladringen”.  Denne konkluderte med at seniordans er sunt for kropp og hjerne.  Deretter ble det en flott oppvisning av seniordanserne som ble ledet av Grethe Larsson. 

 

9. oktober 2013

Generalsekretær Frode Jaren orienterte fra LHLs ekstraordinære landsmøte som ble avholdt på Gardermoen 5. oktober. Det ekstraordinære landsmøtet var innkalt for å behandle èn sak. Landsmøtet skulle ta stilling til om LHL skal flytte Feiringklinikken og Glittreklinikkens behandlingstilbud inn i et nytt sykehus på Gardermoen. Dette ble vedtatt med et overveldende flertall.  Bygging skal starte 1.8.2015, og sykehuset skal stå ferdig i 1.8.2017.

 

Etter oppfordring fra lagets leder, startet Frode Jahren  med å snakke om LHLs 70-årige virke fra stiftingen av Tuberkuløses Hjelpeorganisasjon (T.H.O.) 14. oktober 1943 og fram til i dag. Etter det ekstraordinære landsmøtet ble jubilèet markert med en festmiddag.

 

13. november 2013

Møtets innhold var i hovedsak informasjon om lagets aktiviteter. Musikerne ”våre” underholdt med trivelig musikk. Videre var Bjørn Sæther var møtt fram for å fortelle om ”Planter og tradisjon”, men på grunn av problemer med å få vist bilder i forbindelse med sitt foredrag, ble det bestemt å utsette dette emnet til lagsmøtet 8. januar.   I stedet ble det et improvisert foredrag fra en tur til Hellas. Han viste bilder av diverse nyttige vekster fra denne turen.

 

11. desember 2013

Ranheim Sang- og musikkgruppe underholdt med bl.a. kjente sanger som alle kunne ta del i.  Etter at de fremmøtte hadde sunget sangen om St. Lucia, fortalte Åse Evjen fra legender om henne. Lys ble tent mens hun leste ord i tilknytning til dette.  Dette ble en interessant og stemningsfull liten stund.

 

8. januar 2014

Utenom vanlig informasjon vedr. hva laget driver med, hadde vi besøk av Harald Karlsen som viste lysbilder og fortalte om amerikanske låter fra 50 og 60-tallet. Det ble melodier fra Elvis Prestley, Paul Anka, Pat Boone, Fats Domino og Jim Reeves.

 

12 februar 2014:
På dette møtet hadde Bjørn Sæther et interessant foredrag om planter til medisinsk bruk.