LHL Trondheim Øst

Kort historikk

Trondheim lag av T.H.O. (Tuberkuløses Hjeøpeorgansisasjon) ble stiftet 11. september 1945. Senere ble navnet endret til Trondheim lag av LHL, da organisasjonen endret navnet til  Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke. Store bylag ble senere splittet opp i flere bydelslag. Dette skjedde også her i Trondheim. Navn på lagene ble Byåsen lag, Heimdal/Saupstad lag, Trondheim Syd lag, samt Trondheim Sentrum lag og Strinda lag.

Strinda lag ble stiftet 22.10.1992 og Seentrum lag ble stiftet i 23.10.1992. Disse to laga ble i 1995 slått sammen til det som idag er LHL Trondheim Øst