LHL Trondheim Øst

Styret og øvrige tillitsvalgte 2015.

 

STYRET:


Styreleder:                        Gunnar Størseth, tlf. 99006497

Nestleder:                          Jacob Olsen

Kasserer:                            Laila Nilsen

Sekretær:                         Gunn Wold

Studieleder/dataansv.:       Jarle Brønstad

Styremedlem:                     Jane Hansen

Styremedlem:                     Eli Digre


1. varamedlem:                   Leif Laanke

2. varamedlem:                  Randi Ibbeland


Revisorer:                          Ingrid Krognes
         
 
                                          Brit Næsgaard Kvaale.


 Øvrige valg foretatt på årsmøtet 11. mars 2015:  

    

          

 

Representant til Region Midt-NorgeGunnar Størseth.
          Vararepresentant: Gunn Wold

  

Studieutvalg: Studieleder Jarle Brønstad.

                          

Aktivitetskomitè:  Leder Grethe Larsson.  

Medlemmer: Jane Hansen og Borgny Størseth.


Likemannsutvalg:  Leder Jane Hansen.

  Medlemmer: Grethe Larsson, Lillian Svendsen, Ingrid             Krognes ogTordis Koldingnes..


Kjøkkenkomite:
    Ledere: Grethe Larsson

Medlemmer: Borgny Størseth, Lena Winther Sandvik, Edgard Bjørstad, Oddbjørn Wennberg, Asbjørn Wennberg, Leif Laanke, Havtor Thorseth, Lillian Svendsen, Svein Wold og Tordis Koldingnes.

                           

Bowlingkomite: Leder Leif Laanke. 
           Medlemmer Jane Hansen og Viggo Olesen.

Ansvarlig for bowling på:mandager: Viggo Olesen

onsdager: Leif Laanke


Ansvarlige for "Optimist-Nytt": Gunnar Størseth og Asbjørn Wennberg.

Ansvarlig for svømming ved St.Olav Hospital:
Tirsdager: Grethe Rønning innehar vervet.
Torsdager: Viggo Olesen innehar vervet.


Ansvarlig for turgruppe/stavgangsgruppe sommerhalvåret:
Elisabeth Dahle og Tor Alsnes.
   


Ansvarlig for helsedans (seniordans):
Ledere Grethe Larsson.

Medlemmer: Leif Laanke, Borgny Størseth og Odd Oterhals.


Arrangementskomitè:

Leder: Jakob Olsen og medlem: Eli Digre.


I interimstyret i LHL avd. Trondheim: Gunnar Størseth


Valgkomite for årsmøtet i  2015:
Leder Asbjørn Wennberg.
Medlemmer Lena Winther Sandvik
og Leif Laanke
Varamedlem: Grethe Larsson.


Representant til LHLs ordinære Landsmøte i 31 okt. - 2. nov. 2014:

Gunn Wold.   Vararepresentant:  Ruth Røkke