LHL Trondheim Øst. Fra styret

Utdrag fra styrets beretning 2013

Bowlingen

Bowling er et populært tiltak som er godt for kroppen og ikke minst sosialt. Vi er opp mot 25 stykker som møtes mandager og onsdag kl. 11.00 i Centrum Bowling. Det er plass til flere, så velkommen. I 2013 spilte vi 2 kamper mot LHL Heimdal/Saupstad. Vårens kamp ble spilt hos oss i Centrum Bowling, mens høstens kamp ble spilt på Tiller Bowling. Begge kampene tapte vi knepent. I og med at vi er jevnbyrdige, er det like spennende å se hvem som går av med seieren. Det er alltid hyggelig å treffe likesinnede.

 

Helsedans

Vi er mellom 20 og 25 dansere som møtes hver mandag kl 17.00 til seniordans på Valentinlyst Helse- og velferdssenter. Det er plass til flere. Seniordansen blir ledet av Grethe Larsson. Skulle du ønske å begynne med seniordans, ta kontakt med Grethe på tlf. 90643794. Du trenger ikke å ha danset tidligere. Seniordans eller helsedans som vi kaller det er et populært tiltak som er godt for kropp og sjel og ikke minst veldig populært.

 

Trimgruppene 

Vi har hatt trimgruppe ved Røros Rehabiliteringssenter i tiden 1.1.-30.06 2013 med ca. 20 stk. Andre halvår har senteret, etter forhandlinger, selv tatt over disse gruppene .

Fra 2014 har vi startet en ny gruppe med lavterskeltilbud for medlemmer. 

 

Gåturene/Stavgang

I løpet av sommeren hadde vi noen fine gåturer ved Ladestien og Haukvannet. Haukvannetble etter hvertforetrukket da det her var en mer aktuell sti som var asfaltert. Det har deltatt fra  10 til 18 stk.. Etter gåturene har det blitt grillet pølser, og vi har hatt sosial sammenkomst ute i det fri.

 

Formiddagstreff.

Mellom 8 -15 damer har treftes på Valentinlyst Helse- og Velferdsenter første halvår èn gang i mnd. 2. halvår èn gang pr uke. De lager små og store ting, drikker kaffe med noe attåt og har det svært så trivelig. De lager ting som igjen selges på lagets julemesse.

 

Dette var et lite utdrag fra fjorårets aktiviteter og turer. Kanskje fikk du med dette et litt bedre innblikk i hvor trivelig vi har det i laget vårt.  Også i 2014 har vi mange planer i tillegg til våre faste lagsmøter m.m.  

Velkommen inn i vårt fellesskap !