LHL Trondheim Øst -Informasjon

Informasjon til medlemmene

Studiegruppa
har forslag til noen kurs som kan settes igang dersom det melder seg nok interesserte til disse.

Datakurs:
Nivå bestemmes utifra kunnskapene til de påmeldte. Det kan være et grunnleggende begynnerkurs, med ett eller flere temakurs som bygger på grunnkursets kunnskaper. Bruk av nettbank, Facebook, bestilling av billetter og lignende ved bruk av internett, billedbehandling, internettelefon, Skype m.m. Sted og lærerkrefter finner vi når vi vet om dette kurset kan være av interesse.

Bruk av mobiltelefon/smarttelefon og bruk av app-er.

Matkurs for eldre.
Her er ikke tenkt først og fremst på generell matlaging, men mer på mat for de som har spesielle behov (diabetikere, allergikere m.fl.).

Førstehjelpskurs med bl.a. bruk av hjertestarter. Mange av oss er ute på veien med bil og kan være den første på et ulykkessted etter en bilulykke. Da er all førstehjelpskunnskap viktig.
De færreste av oss har vel en hjertestarter, men vi kan jo komme i en situasjon hvor denne finnes, men at ingen kan/tør bruke den.

Språkkurs.
Nordmenn er et reisende folk, også vi i LHL (det viser bl.a. oppslutningen om siste utenlandstur til Kroatia). Å kunne litt språk er derfor nyttig, ikke først og fremst for å kunne snakke med de "innfødte", men for å kunne ta seg fram litt i tekster av ulike slag. Aktuelle språk er vel trolig engelsk og spansk.

LHL - bli kjent med vår organisasjon
.
Det er mange lokallag som har slike kurs.  For våre medlemmer kan det være nyttig å vite hva LHL er, hva organisasjonen kan gjøre for oss og hva vi kan gjøre for LHL.  

Å leve med demens.
Stadig flere får demens.  Dette er en tragedie ikke bare for den som blir syk, men også for den nære familie. Kunnskap om dette temaet er derfor av stor betydning. Også for de som ikke er direkte berørt vil det være viktig med kunnskap, for en eller gang vil vi møte en familie som er rammet. Vet vi litt om denne sykdommen, blir det lettere å takle en slik situasjon.

Meld din interesse til studieleder Jarle Brønstad, tlf. 95285612 eller til hans e-postadresse: jarbroe@online.no.